Bestuur & beleid

Het is onze ambitie om alle Rotterdamse kinderen met cultuuronderwijs in aanraking te brengen. Het kind staat centraal in een creatief samenspel van kunstenaars en leerkrachten, en is er op gericht cultuuronderwijs duurzaam op school in te bedden.

Beleidsstukken

Bestuur & Raad van Toezicht 

KCR werkt met een Raad van Toezicht model, conform de Governance Code Cultuur.

Klik hier voor het rooster van aftreden en nevenfuncties van onze Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden en houdt toezicht op de algemene gang van zaken en op het beleid van de directie. Verder staat de Raad van Toezicht de directie gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. De leden zien erop toe dat KCR zich houdt aan de regels van de Governance Code Cultuur. De leden van de Raad van Toezicht worden bezoldigd.

Beloning

Op de beloning van onze medewerkers is de CAO Kunsteducatie van toepassing. Voor de directeur-bestuurder geldt dat de beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie gevolgd wordt. De beloning blijft onder de WNT-norm. De leden van de Raad van Toezicht voeren hun taak bezoldigd uit. De bezoldiging is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Directeur/bestuurder KCR

Liesbeth Levy

Naam lid

Functie en oriëntatie

Zakaria El-khetabi

Voorzitter - Algemeen/bestuur

Natascha Slagtand

Lid 

Jan Andries Wolthuis

Lid 

Ahmet Dikbas

Lid

Gaby Vink

Lid

Nabeel Siddiqie

Lid

 

RSIN: 85251063
KvK-nummer: 852517063

ANBI-status
KCR heeft de status van ANBI (algemeen nut beogende instelling). 

 

ANBI logo

Raad van Toezicht

Zakaria El Khetabi

Voorzitter Raad van Toezicht

Natascha Slagtand

Lid Raad van Toezicht

Nabeel Siddiqie

Lid Raad van Toezicht

Gaby Vink

Lid van Raad van Toezicht

Jan Andries Wolthuis

Lid Raad van Toezicht

Ahmet Dikbas

Lid van Raad van Toezicht

Welkom op onze website!

KCR maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, en voor marketingdoeleinden. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookie verklaring. Je hebt ook de keuze voor 'minimaal', als je dit liever niet hebt.