Monitoring en evaluatie

KCR is er voor de hele stad en voor alle leerlingen. Maar dan moeten we wel weten wat er gebeurt, wat er niet gebeurt, en waar iets gebeurt. Welke behoeften en vragen er zijn; welke kansen er liggen; en wat onze gezamenlijke inzet oplevert. Vandaar dat we op verschillende manieren monitoren. Met de Monitor Cultuuronderwijs Rotterdam, Evi en een interne monitor die de effectiviteit van onze eigen programma's monitort. De resultaten van het monitoren helpen ons om richting en invulling te geven aan onze activiteiten en programma's.

Het is onze missie om ons actief in te zetten voor cultuuronderwijs op alle Rotterdamse scholen. Dit doen we door scholen en culturele partijen met elkaar te verbinden. Met onze programma’s en projecten ondersteunen we deze missie. Om te evalueren of we dit efficiënt doen en of ons aanbod bijdraagt aan onze missie, hebben we in samenwerking met onderzoeksbureau ELM concepts een uniforme monitoringssystematiek opgezet. Dankzij de monitor wordt het duidelijk waaraan wordt gewerkt; krijgen we informatie over de voortgang op organisatie-, programma- en projectniveau; kan verantwoording worden afgelegd naar fondsen en de gemeente; en kan inzicht en kennis worden gedeeld met externe stakeholders.

We monitoren 6 type doelstellingen: mindset, borging, kansengelijkheid, proces, aanbod en deskundigheid. Door te monitoren kunnen we toetsen in welke mate doelstellingen op organisatie, programma –en projectniveau worden behaald. De evaluatie geeft ons input om ons aanbod continue te verbeteren. De rapporten en analyses zullen we delen op onze website.

Monitoring en evaluatie

Door te monitoren houden we de vinger aan de pols en kunnen we ons programma- en scholingsaanbod goed laten aansluiten op de behoeften van onderwijs en het culturele veld. Lees meer over onze diverse monitoringsprogramma's.

Welkom op onze website!

KCR maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, en voor marketingdoeleinden. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookie verklaring. Je hebt ook de keuze voor 'minimaal', als je dit liever niet hebt.