KunstPakt

Het Rotterdamse programma van Cultuureducatie met Kwaliteit

In de diverse stad Rotterdam, met ruim 650.000 inwoners en zo’n 170 verschillende culturen, begrijpen we als geen ander dat cultuuronderwijs een belangrijk fundament is voor multicultureel samenleven. Goed en aansprekend cultuuronderwijs, gekoppeld aan taal, burgerschap of vakmanschap, draagt bij aan de leervaardigheden, motivatie en betrokkenheid van kinderen en jongeren en het vergroot gelijke kansen

Wat is KunstPakt? 

KunstPakt is het Rotterdamse programma van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). KunstPakt ondersteunt scholen voor primair- en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en hun culturele samenwerkingspartners bij het vormgeven van projecten, waarmee cultuuronderwijs een duurzame plek krijgt in het schoolcurriculum. De mogelijkheden zijn uiteenlopend, passend bij het ambitieniveau van de school. 

Rotterdamse scholen kunnen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning voor hun KunstPakt-project. Samen brengen we de wensen in kaart, we helpen bij het schrijven van het projectplan en indien nodig helpen we om een match te maken met een KunstPakt-partner. 

Wil jij ook een KunstPakt sluiten?
Vraag een vrijblijvend gesprek aan met een van onze consulenten:

Voorbeelden van succesvolle KunstPakt-samenwerkingen

Verschillen tussen leerlingen met en zonder fysieke beperking vallen weg bij KunstPakt-project De Argonauten

Als documentairemakers doken de leerlingen van Wolfert Dalton en Mytylschool De Brug in verhalen van uiteenlopende personen bij KunstPakt-project De Argonauten. Respect voor de ander, samenwerken en trots mogen zijn, stonden centraal.

Lees het volledige verhaal

‘Mooi dat KunstPakt volop ruimte biedt om met elkaar te bouwen’

PaktVoort is het KunstPakt-programma van de Dr. A. van Voorthuysenschool, culturele organisatie Alle Ruimte en muziekdocent Steef Vooren. Samen werken ze aan een nieuw atelier op school waar leerlingen ontdekken wat hun talenten zijn en vaardigheden leren om zich te ontwikkelen op allerlei vlakken. De wijk Charlois speelt hierbij een belangrijke rol. Marieke Haandrikman medeoprichter van Alle Ruimte vertelt.

Lees het volledige verhaal

‘Ieder kind verdient een culturele beleving waar het iets aan heeft’

De taal van kunst ‘hoort’ iedereen is het KunstPakt-project van de Auris Dr. M. Polanoschool, Museum Boijmans Van Beuningen en het Wereldmuseum. Het doel van dit programma is dove- en slechthorende kinderen een culturele beleving bieden die bij hen past.

Lees het volledige verhaal

KunstPakt-plan: De taal van kunst 'hoort' iedereen

De Auris Dr. M. Polanoschool, Museum Boijmans Van Beuningen, Wereldmuseum Rotterdam en Kindatelier Kleinkunst werken samen aan het KunstPakt-plan: De taal van kunst ‘hoort’ iedereen. Een mooi plan waarbij de focus ligt op passende informatie bieden aan kinderen die doof zijn of slecht horen.

Lees het volledige verhaal

Veelgestelde vragen over KunstPakt

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met één van de KunstPakt-consulenten.

Scholen uit het primair- en voortgezet onderwijs en het mbo kunnen een projectplan indienen. Het budget is echter beperkt, waardoor er bij grote vraag niet voor elke school en elk programma ruimte zal zijn.

Kunstpakt geeft een zetje voor het aangaan van de samenwerking (pakten) tussen scholen en culturele partners. Dit doet KunstPakt door het verbinden en het koppelen van concrete plannen en door middelen te leveren om de pakten te realiseren.

Per jaar is er voor het gehele programma op scholen, de kennisdeling en de deskundigheidsbevording rond de 1 miljoen euro beschikbaar. In het handboek worden wat voorbeelden genoemd.

Scholen en culturele partners dienen altijd samen een KunstPakt plan in bij de onafhankelijke adviescommissie. In sommige gevallen hebben culturele instellingen al een samenwerkingsverband met scholen, in dat geval kan zo’n culturele partner actief de scholen benaderen. In andere gevallen zullen scholen zelf culturele partners benaderen voor een samenwerking. Ten slotte zal KCR door middel van intakegesprekken de matching van scholen en kunst- en cultuuraanbieders faciliteren en waar nodig coördineren.

Scholen dienen in beginsel hun eigen programma in op basis van een vraagstuk. Scholen met dezelfde vraagstukken brengen we in contact met elkaar. Daarnaast worden op basis van thema's en gelijkluidende vragen kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd.

KunstPakt is een vervolg op CmK010, een programma van Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 - 2020. Het grote verschil is dat bij KunstPakt de vraag van de school centraal staat en het vertrekpunt is voor het inrichten van cultuuronderwijs op de school. Een ander verschil is dat KunstPakt zich richt op scholen die nog niet of nauwelijks op structurele basis cultuureducatie een plek hebben gegeven in de school. Scholen zijn uiteraard vrij om zelf afspraken te maken met culturele partners buiten KunstPakt om.

In ons handboek vind je meer informatie en alle voorwaarden voor deelname.

Scholen dragen minimaal 15% van de kosten. Dat percentage loopt gedurende het programma op tot 100%. De eigen bijdrage bevordert de financiële borging van cultuuronderwijs op een school. Dit is een van de programmadoelstellingen van KunstPakt.

KunstPakt komt voort uit een regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zij stellen de voorwaarden op. In deze tranche 2021-2025 komt er gelukkig voor het eerst ruimte voor andere scholen dan alleen het primair onderwijs. De ruimte is echter beperkt en de nadruk van de regeling ligt op het primair onderwijs.

Welkom op onze website!

KCR maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, en voor marketingdoeleinden. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookie verklaring. Je hebt ook de keuze voor 'minimaal', als je dit liever niet hebt.