MBO netwerk

Een aantal Rotterdamse instellingen trekken samen op in de werkgroep MBO cultuur & praktijk. Samen geven zij kunst en cultuur een rol van betekenis binnen de MBO-opleidingen van Rotterdam. Met deze ambitie sluiten deze organisaties zich ten eerste aan bij het gelijke kansen beleid van de gemeente Rotterdam. En ten tweede bij het landelijke beleid om het cultuuronderwijs in het mbo te versterken en kunst en cultuur toegankelijker te maken voor mbo-studenten.

De werkgroep

De deelnemende culturele instellingen hebben in hun cultuurplannen voor 2021-2024 de gemeenschappelijke ambitie opgenomen om te komen tot actueel en passend cultuureducatief aanbod. Met name voor de niet aan kunst of cultuur gerelateerde MBO-opleidingen. In de werkgroep zijn vertegenwoordigd: Museum Boijmans van Beuningen, Theater Rotterdam, SKVR, Maas theater en dans, TENT, Jeugdtheater Hofplein, Kunstinstituut Melly, IFFR, Mama, HNI, Wereldmuseum Rotterdam en KCR.

Wat gaan we doen om dat te bereiken?

De werkgroep bestaande uit een educator van alle deelnemende instellingen voert deze ambitie uit met concrete acties uit en samenwerkingen. KCR coördineert deze werkgroep. Zes keer per jaar verzamelt de werkgroep om informatie en ideeën uit te wisselen. Zo stemmen we alle activiteiten en plannen met en voor het MBO optimaal op elkaar af. Daarnaast willen we onderzoeken welke acties we kunnen ondernemen om ook andere opleidingen te bereiken. Concreet doet de werkgroep dit: 

 

1. Kansen in kaart brengen

We voeren het gesprek met landelijke partijen, Rotterdamse stakeholders en de opleidingen om te komen tot een haalbaar en betaalbaar aanbod dat een structurele plek in de opleidingen krijgt. We stellen onszelf hierbij de volgende vragen: Binnen welke opleiding liggen er kansen? Welke landelijke ontwikkelingen en regelingen bieden mogelijkheden tot ontwikkeling en verduurzaming? De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, de ontwikkelingen rond de MBO-Card en de kansen die Fonds 21 biedt, staan hier bovenaan op de agenda.

 

2. Culturele sector als werkveld

We geven een vervolg aan Zadkine’s Kunst en Cultuur Community of Practice (2019/2020)* en werken samen met de opleidingen aan het ontsluiten van de culturele sector als werkveld voor MBO-ers. Dit wordt in verschillende initiatieven opgepakt, onder meer door Museum Boijmans van Beuningen met het project Kunst/Werk.

3. Denktank

We zetten een denktank op met studenten, docenten, educatoren, teamleiders en bestuurders uit het MBO en met stakeholders. Deze denktank speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een actueel en passend cultuureducatief aanbod.

 

4. Monitoring

We laten stadsbreed onderzoek doen naar de behoeften aan en mogelijkheden voor kunst en cultuureducatie op het MBO.

 

5. Duurzame relaties

We werken aan de duurzaamheid van de samenwerking tussen culturele instellingen en het MBO. Bij het inzetten van een projectmatige samenwerking, stellen we de vraag: Op welke manier en door wie krijgt dit project een vervolg? We houden elkaar scherp om een goed antwoord op deze vraag tot een kwaliteitscriterium van projecten te maken.

 

6. Kennisdeling

We delen onze best practices en kennis op landelijke bijeenkomsten rond het MBO. Met name in de samenwerking tussen Rotterdamse instellingen zijn wij uniek ten opzichte van ‘aanbieders’ in andere steden.

De werkgroep staat open voor andere culturele instellingen die hierin willen participeren. 

Welkom op onze website!

KCR maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, en voor marketingdoeleinden. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookie verklaring. Je hebt ook de keuze voor 'minimaal', als je dit liever niet hebt.