Diversiteit & Inclusie

Rotterdam is een superdiverse stad met ruim 650.000 inwoners. Divers in culturen, religies, herkomst, opleidingen en nog veel meer. Een stad die als geen ander begrijpt dat goed cultuuronderwijs op haar scholen een belangrijk fundament legt voor samenleven. Scholen vormen immers een relatief veilige oefenplaats om de onderlinge verschillen te erkennen, te begrijpen en te omarmen. En cultuuronderwijs is het middel bij uitstek om meer over deze diversiteit te ontdekken en hierover met elkaar in dialoog te gaan.

Diversiteit en inclusie is een van de pilaren waar ons meerjarenplan (2021-2024) en de KunstPakt plannen op rusten. In onze superdiverse stad vinden wij het evident op diversiteit & inclusie door te voeren in samenwerkingspartners, programma én personeel.

De leerling van vandaag, het publiek van morgen

 

Het publiek dat de Rotterdamse musea, concertzalen en theaters bezoekt, is nog overwegend wit. Wij zien daar graag de Rotterdamse diversiteit in terug. De leerlingen in het Rotterdamse onderwijs van vandaag, zijn de bezoekers van morgen. Daarom zijn wij er in alles op gericht dat het Rotterdamse cultuuronderwijs relevant is voor alle Rotterdamse leerlingen, ongeacht hun achtergrond. In ons Meerjarenbeleidsplan formuleerden we de volgende ambities m.b.t. diversiteit & inclusie (d&i):

  • Wij streven naar een kunst- en cultuuraanbod dat evenwichtig aandacht schenkt aan het bekende en het onbekende, het oude en het nieuwe, het formele en het informele, aan zowel de canon als de straat. Een aanbod dat recht doet aan de Rotterdamse diversiteit. Wij streven naar cultuuronderwijs dat inclusief en kwalitatief is, en relevant voor de leerlingen en de school.
  • In het verleden werkten we vooral samen met gesubsidieerde culturele instellingen. Dat willen we in de komende periode veranderen. Want Rotterdam heeft meer te bieden. Omdat we de programma’s graag diverser en relevanter voor leerlingen zien, zullen we vaker andere culturele aanbieders bij de programma’s betrekken.
  • Het is aan ons om die diversiteit voor het voetlicht te brengen. Om iedereen dezelfde kansen te bieden, ook de leerlingen op de impulsscholen en in het speciaal onderwijs. Daar gaan we de komende jaren hard aan werken: kinderen en jongeren vertrouwd maken met een grote verscheidenheid aan kunst en cultuur.

Meemakers collage

Studenten van Zadkine aan de slag voor Meemakers 

Inhaalslag

 

In de praktijk betekent dit dat er een inhaalslag te maken valt door culturele activiteiten en producties die niet tot de traditionele westerse canon behoren. Wij willen die inhaalslag graag faciliteren, onder meer door in Cultuurtraject Rotterdam meer plaats te bieden aan andere, meer diverse aanbieders. In de programma’s die wij zelf produceren, zoals de WIRED-festivals, is deze diversiteit al geruime tijd aanwezig, en daar blijven we ook in de komende periode op inzetten. Ook in KunstPakt, het Rotterdamse programma van Cultuureducatie met Kwaliteit, gaan we actief op zoek naar partners, zowel scholen als culturele ondernemers, die bijdragen aan een grotere diversiteit en geografische spreiding van het cultuuronderwijs.

Daarnaast willen we dat ons personeelsbestand een betere afspiegeling is van de Rotterdamse bevolkingssamenstelling. Dat betekent dat we voor de vacatures die de komende jaren vrijkomen kandidaten willen aannemen die bijdragen aan een inclusiever team. In ons stagebeleid kunnen we hierop voorsorteren, bijvoorbeeld door middel van stage- of werkervaringsplaatsen voor studenten uit het mbo.


Tot slot zijn we eind 2020 gestart met een interne D&I training samen met partners Broeiforce & City Solutions. Het D&I traject loopt 6 maanden, en geeft ons tools en inzichten waarmee we binnen onze eigen werkzaamheden, onze ambities m.b.t. D&I kunnen vormgeven. We leren hoe wij kunnen bijdragen aan cultuuronderwijs dat naast kwalitatief, ook divers en inclusief is. Want alleen dan is het onderwijs relevant voor de leerlingen in onze stad. 

Voor de uitvoering van ons beleid werken wij samen met een scala aan (culturele) ondernemers en instellingen, zzp-ers en tijdelijke dienstverbanden van zeer diverse achtergrond. Kortom: we gaan met iedereen om de tafel die er met ons voor wil zorgen dat het Rotterdamse cultuuronderwijs diverser en inclusiever wordt. 

 

Welkom op onze website!

KCR maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, en voor marketingdoeleinden. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookie verklaring. Je hebt ook de keuze voor 'minimaal', als je dit liever niet hebt.